شنا و ماساژ ورزشی یا اسپورت ماساژ

از آنجا که ورزش حرفه ای شنا مثل بقیه ورزش ها مکمل های خاص خود را دارا می باشد که می توان ماساژ اسپورت را یکی از مکمل های بسیار مفید برای این ورزش حرفه ای نام برد. اینجانب طی تحقیق و بررسی هایی که درعرض چندین ماه بر روی اعضائ تیم شنا درسال ۱۳۸۹ علی الخصوص نخبه های این رشته به عمل امده پی به نتایج چشمگیری در این رابطه شده ام که  به جرات می توان گفت بازده یا راندمان کاری شناگری که زیر نظر یک تراپیست بوده در فصل های مختلف تمرینی تا شناگری که زیر نظر تراپیست نمی باشد بسیار فرق میکند.که باید گفت همان ...
بیشتر