محصولات

تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات  ماساژ

با توجه به نیاز دانشجویان و شاگردان دوره های آموزشی ماساژ و متقاضیان استفاده از مراکز ماساژ و اسپا ، این مرکز تصمیم به معرفی انواع محصولات ماساژ نظیر انواع کتابهای در ارتباط با ماساژ و سلامتی ، انواع تختهای ماساژ و صندلی ماساژ و انواع روغنهای گیاهی ماساژ و نیز مراکز ارائه دهنده خدمات ماساژ و اسپا و زیبایی و سلامتی و مراکز تولیدی انواع لوازم ماساژ  و فیلم ماساژ نموده است .

کلیه مراکز تولیدی لوازم ماساژ مانند تولید کنندگان انواع تختهای ماساژ ، صندلی ماساژ ، روغنهای گیاهی ماساژ ، پارافینهای ماساژ ، لباس ماساژ و … و مراکز ارائه دهنده خدمات انواع ماساژ و اسپا و طب سنتی و نیز نویسندگان و ناشران کتابهای مرتبط با ماساژ و سلامتی بدن میتوانند در این صفحه ، محصولات مربوط به ماساژ و سلامتی و یا خدمات مربوط به ماساژ و اسپا ، سلامتی و زیبایی و درمانهای سنتی و غیر سنتی را معرفی نمایند . 

جهت معرفی با تلفن زیر تماس حاصل نمایید : ۰۹۹۰۶۳۷۴۷۷۵

www.massagetai.ir