آروما تراپی

پایه ماساژ می باشد.

ماساژ ریلکسی یا همان ماساژ با روغن است.

در این نوع ماساژ کلیه قسمت های بدن ماساژ داده میشود به جز صورت ، صورت خود به تنهایی ماساژ جداگانه ای دارد که در دوره ها میتوانید ملاحظه فرمایید.

طول دوره ۶۰ ساعت می باشد و در طی ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار میشود.

 

بدون مدرک : ۵۰۰ هزار تومان

فنی و حرفه ای : ۹۵۰ هزار تومان

بین المللی تایلند : یک میلیون و هشتصد هزار تومان

اگر بصورت فشرده و خصوصی میخواهید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبالغ فوق اضافه میشود.

مناسب برای باشگاه ورزشی – هتل – استخر- سالن ماساژ و عمومی ترین نوع ماساژ می باشد.