لاغری

 

در این نوع ماساژ روش های لاغری با دست و دستگاه G5  آموزش داده میشود.

طول دوره ۶۰ ساعت می باشد و در طی ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار میشود.

بدون مدرک : ۷۰۰ هزار تومان

فنی و حرفه ای : یک میلیون و دویست هزار تومان

بین المللی تایلند : یک میلیون و نهصد هزار تومان

اگر بصورت فشرده و خصوصی میخواهید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبالغ فوق اضافه میشود.

مناسب برای باشگاه ورزشی – هتل – استخر و مطب پزشکان -سالن های ماساژ می باشد.