صورت

تخصصی صورت می باشد و تکنیک های کلی تر برای ماساژ صورت آموزش داده میشود.

در این نوع ماساژ فقط صورت همراه با روش های پاکسازی و طریقه ماسک گذاری و برداشتن ماسک و ترمیم پوست های آسیب دیده آموزش داده میشود.

طول دوره ۶۰ ساعت می باشد و در طی ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار میشود.

بدون مدرک : ۵۰۰ هزار تومان

فنی و حرفه ای : ۹۵۰ هزار تومان

بین المللی تایلند : یک میلیون و ششصد هزار تومان

اگر بصورت فشرده و خصوصی میخواهید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبالغ فوق اضافه میشود.

مناسب برای باشگاه ورزشی – هتل – استخر و آرایشگاه های زنانه و مردانه – مطب پزشکان زیبایی می باشد.