شنا و ماساژ ورزشی یا اسپورت ماساژ

از آنجا که ورزش حرفه ای شنا مثل بقیه ورزش ها مکمل های خاص خود را دارا می باشد که می توان ماساژ اسپورت را یکی از مکمل های بسیار مفید برای این ورزش حرفه ای نام برد. اینجانب طی تحقیق و بررسی هایی که درعرض چندین ماه بر روی اعضائ تیم شنا درسال ۱۳۸۹ علی الخصوص نخبه های این رشته به عمل امده پی به نتایج چشمگیری در این رابطه شده ام که  به جرات می توان گفت بازده یا راندمان کاری شناگری که زیر نظر یک تراپیست بوده در فصل های مختلف تمرینی تا شناگری که زیر نظر تراپیست نمی باشد بسیار فرق میکند.که باید گفت همان ...
بیشتر

ماساژ در فوتبال

ماساژ برای کسب آمادگی بدن ضروری است ، زیرا جریان خون را فعال کرده ، مواد سمی عضلات را دفع نموده و به آنها خون تازه می رساند . ماساژ ورزشی قبل ، بعد و بین دو مرحله مسابقه انجام می گیرد: ?قبل از مسابقه فوتبال : هدف از این ماساژ آماده کردن بدن است . در این مرحله عضلات و مفاصل گرم می شوند . بدین ترتیب شما می توانید بدون احساس نگرانی از خطر مصدومیت به فعالیتهای شدید دست بزنید . ماساژ قبل از مسابقه ، بروز اثرات خستگی را به تعویق می اندازد . ?بعد از مسابقه فوتبال : این ماساژ موجب رفع خستگی اعض...
بیشتر