یومی هو تراپی چیست ؟

در زندگی پرتلاطم و ماشینی امروز تقریبا همه انسانها در یک تحرک دائمی بسر می برند . درکوچه و خیابانها در ایستگاهها ی اتوبوس بوسیله وسائط نقلیه عمومی ، در حال تردد هستند . ایستاده انتظار می کشند یا کار می کنند و وسایل خریداری شده یا وسایل شخصی خود را به این طرف و آن طرف می کشند . این کار مستقیما روی استخوان بندی بدن و اندام ماهیچه ای آنان تاثیر گذاشته و نتیجه آن جابجائی لگن خاصره ، ستون فقرات ، مهره های گردن است. با ادامه دادن این کار در طول زندگی ابتدا کوفتگی ، ضرب دیدگی ، خستگی ، سفتی عضلات و د...
بیشتر