تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوکز خون کودکان دیابتی

ماساژ برای دیابت دیابت تیپ ۱ و۲ را می­توان با اثرات ریلکس کنندگی ماساژ، تسکین داد. هرکسی می­داند که زندگی با دیابت، دربردارنده حجم زیادی ازاسترس خواهد بود. بدن انسان درجهت مقابله با استرس یک طراحی کاملا فراگیر دارد و استرس در این فرآیند موجب افزایش سریع قند خون می شود. ماساژ درکاهش استرس، حتی برای غیردیابتی­ها نیزمفید است. این کارضربان قلب و فشار خون را کاهش داده و نیزمنجر به شل شدن عضلات و افزایش اندورفین می­شود که همه موارد، حس بهتر بودن را القاء می­کنند. جریان خون و نوروپاتی (صدمات عصبی...
بیشتر