ماساژ برای افزایش سایز سینه

breast-massage(1)

روش مناسب ماساژ میتواند اندازه پستان را با چندین مکانیسم بهبود بخشد ماساژ باعث تحریک جریان خون در سینه ها شده و اجازه میدهد تا هورمون های طبیعی و استروژن از رژیم غذایی برای رسیدن به بافت پستان به طور موثرتر انجام شود.
اعتقاد بر این است کهگیرنده ها در بافت پستان به هورمون استروژن پس از ماساژ بهتر پاسخ میدهند استفاده از روغن مانند یالانگ یالانگ، زیتون یا بادام و برنامه ریزی برای دو جلسه ۱۵ دقیقه ای یکی در صبح و یکی در شب انجام شود ماساژ سینه ها را به صورت رو به پایین ، گرد و با فشار آرام انجام شود.

هر جلسه ۴۰٫۰۰۰ تومان و حداکثر جلسات ده جلسه برای بهبود

برگرفته شده از سایت : massagetai.ir


 🙂  لطفا در گروه تلگرام ما عضو شوید :  telegram.me/massagetaiIR

 😉  ارتباط با ما از طریق تلگرام :  telegram.me/massagetai