کنترل استرس با استفاده از ماساژ

کنترل استرس با استفاده از ماساژ «عنوان مقاله ای در سایت مایو‌کلینیک آمریکا» ماساژ می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در ،سلامتی شما نقش آفرینی کند. در دنیای امروز ماساژ به عنوان یک خدمت لوکس تلقی نمیشود،بلکه یک ابزار کمک کننده در بهبود وضعیت سلامت افراد مییاشد که در بسیاری از مراکز کلینیکی کاربرد دارد. فواید ماساژ : ماساژ به عنوان یک موضوع موثر در کنترل و کاهش استرسها،گرفتگی و درد عضلانی در طب جایگزین،امروزه مطرح میباشد. تخقیقات زیادی اثر یخشی ماساژ را در این موارد نشان داده است: ۱-کاهش...
بیشتر