ماساژ کمپرس گیاهی

DSC_0139

گیاهان در مناطق استوایی به علت شرایط خاص این مناطق اغلب دارای خصوصیات ویژه و منحصر بفردی هستند و فواید متعدد درمانی، تسکینی، آرامش بخشی و… دارند. به عنوان مثال یک نوع معجون گیاهی خاص درتایلند به نام “مادر و دختر” وجود دارد که به منظور تقویت جوانی از آن استفاده می شود. تایلندی ها معتقدند استفاده از این گیاه باعث می شود مادران به جوانی دخترانشان به نظر آیند.

تکنیک ماساژ کمپرس گیاهی:

در ماساژ کمپرس گیاهی از یک نوع بسته گیاهی کمپرس شده استفاده می شود که انواع گیاهان مفید مناطق استوایی با هدف خاص در آن متراکم شده اند. ماساژ کمپرس گیاهی در واقع ترکیبی از ماساژ سنتی تایلند و ماساژ گیاهی می باشد.

فوائد ماساژ کمپرس گیاهی:

ماساژ کمپرس گیاهی در زدودن خستگی و تسکین و آرامش بخشی و بهبود جریان خون تاثیرات معجزه آسایی دارد.

مدت زمان استفاده از ماساژ کمپرس گیاهی و هزینه آن:

مدت زمان استفاده از ماساژ کمپرس گیاهی ۶۰ دقیقه بوده و هزینه کمپرس گیاهی با ماساژ تایلندی ۳۰۰/۰۰۰ تومان و کمپرس گیاهی با روغن ۳۸۰/۰۰۰ تومان می باشد.