ماساژ دست

mississauga-hand-massage

ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و… بسیار مناسب است.

تکنیک ماساژ دست :

در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.

فوائد ماساژ دست:

ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگردانده و ماساژ دست از بدشکل شدن انگشت ها جلوگیری می نماید.

مدت زمان استفاده از ماساژ دست و هزینه آن:

مدت زمان استفاده از ماساژ دست ۶۰ دقیقه می باشد.در ضمن شما میهمانان گرامی می توانید ازماساژ دست به عنوان ماساژ مکمل در کنار سایر ماساژها به مدت ۳۰ دقیقه استفاده نمایید.هزینه ۳۰ دقیقه ماساژ دست ۶۰/۰۰۰ تومان و ۶۰ دقیقه ماساژ دست ۲۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.