ماساژ در فوتبال

ماساژ برای کسب آمادگی بدن ضروری است ، زیرا جریان خون را فعال کرده ، مواد سمی عضلات را دفع نموده و به آنها خون تازه می رساند .
ماساژ ورزشی قبل ، بعد و بین دو مرحله مسابقه انجام می گیرد:

?قبل از مسابقه فوتبال :

هدف از این ماساژ آماده کردن بدن است . در این مرحله عضلات و مفاصل گرم می شوند . بدین ترتیب شما می توانید بدون احساس نگرانی از خطر مصدومیت به فعالیتهای شدید دست بزنید . ماساژ قبل از مسابقه ، بروز اثرات خستگی را به تعویق می اندازد .

?بعد از مسابقه فوتبال :

این ماساژ موجب رفع خستگی اعضایی می شود که در فعالیت شرکت داشته اند .

?میان دو نیمه فوتبال :

این نوع ماساژ خصوصا هنگام گرفتگی عضله بسیار مفید است .
ماساژ ورزشی همیشه باید در جهت جریان برگشت خون به قلب انجام بگیرد . ماساژ را بشدت و به طور ناگهانی شروع نکنید ، بلکه همیشه آن را به طور تدریجی انجام دهید .
اگر تکنیکهای صحیح ماساژ را نمی دانید ، از انجام آن خودداری کنید . تنها یک فرد آموزش دیده میتواند ماساژ صحیح را انجام دهد.

برگرفته شده از سایت : massagetai.ir


 🙂  لطفا در گروه تلگرام ما عضو شوید :  telegram.me/massagetaiIR

 😉  ارتباط با ما از طریق تلگرام :  telegram.me/massagetai